Wydział Krajowy.
Data Temat
2015-09-26 12:05 Namiestnicy Galicji
2012-02-24 15:52 Jego Ekscelencja Michał Bobrzyński (1849-1935)
2012-02-22 21:02 Władze galicyjskie - Przeglad personalny.
2012-02-04 06:14 Ustrój prawny Galici w dobie autonomicznej.